تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ متاکو در اصفهان

درباره ما بیشتر بدانید!

آژانس دیجیتال مارکتینگ متاکو مجموعه جوانی است که با هدف توسعه کسب و کارها تشکیل شده است. آژانس متاکو یکی از زیر مجموعه های هلدینگ متاکو با 20 سال سابقه در حوزه ای تی ، آموزش و توسعه ارتباطات است.